Your files are currently being uploaded, this may take a while
Create Startup Profile / Login

Prospectspotter Rekruttering

Open Positions

There are currently no open positions at Prospectspotter Rekruttering

Who we are

For ikke så altfor lenge siden... ...oppdaget vi at veldig mange bedrifter tilbyr finnerlønner til sine ansatte for tips som leder til nye talenter. Hvorfor ikke benytte samme finnerlønner eksternt og få tips fra veldig mange flere? Slik ble Prospectspotter født.

 

I dag jobber vi med finnerlønnen som vårt unike verktøy for å få tak i dyktige talenter som kanskje bare tenker litt på å bytte jobb, - akkurat de kandidatene som er veldig vanskelige for vanlige rekrutteringsbyråer å finne med tradisjonelle metoder. Passive jobbsøkere uttrykker gjerne sine jobbtanker og karriereønsker til sine nære venner, familie eller kollegaer innenfor sitt private nettverk.

 

Vår påstand bekreftes av flere undersøkelser, blant annet hos LinkedIn og Finn.no, som viser at opptil 8 av 10 jobbsøkere er passive. Utfordringen for disse passive jobbsøkerne er ofte tanken på lange prosesser, mye tidkrevende jobbsøking på nett, samt at de heller ikke vet hvem de bør eller kan kontakte i rekrutteringsbransjen. 

Q&A with

@ Prospectspotter Rekruttering

What are your plans for the future?

Starting up our office in Oslo and Stockholm during 2018 and introducing Copenhagen and Helsinki during 2019.

Why did you become an entrepreneur?

Because it gives me the creative freedom I need and I can also make personal use of my professional experience to my own benefit.

Aside from achieving commercial success, what do you see as your startup’s mission?

To add new value to recruitment processes by effectively infiltrating private networks with the use of bounties.

Describe your perfect day at work.

Empowering my fellow colleagues and servicing them and clients alike.

What is your best advice for entrepreneurs who are just starting out?

Test your idea with potential clients until you get it right. Patience & Passion!

Perks & Benefits

Flexible work hours and vacation: Morning person or night owl, this job is for you
Equity package offer: Want to be a partner? Look no further
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more
Got it