Your files are currently being uploaded, this may take a while
Create Startup Profile / Login
This job is no longer active

Innkjøps- og logistikkleder

Full-time, Trondheim
Monthly salary:

37500 - 41666

Fresco Motors’ vision is to create improved, simpler and more lavish lives for individuals that want something other than a modest transportation system. We will, in an environmentally friendly and future-oriented way, support our vision through producing and selling electric cars. These are timeless luxury automobiles with a modern twist, and which are characterized by their exclusivity, superiority and safety.

View more about Fresco Motors

Keywords

Innkjøps- og logistikklederInnkjøpLogistikkSupply chainFresco MotorsFrescoTrondheimNorwayNorge

Share this job

Stillingsbeskrivelse:

Innkjøps- og logistikklederen er ansvarlig for innkjøpene og logistikken innen selskapet med verdiskaping og organisatorisk vekst som hovedformål. Innkjøps- og logistikklederen vil utvikle en ledelsesvisjon av organisasjonen og lede selskapets utvikling innenfor det gitte feltet.


Stillingsansvar:

 • Lede selskapets innkjøp og logistikk
 • Identifiser muligheter og risiko for virksomheten
 • Delta i ledelsesbeslutninger om selskapsledelsen
 • Kommunisere selskapets innkjøps- og logistikkstrategi til partnere, ledelse, investorer og ansatte
 • Overvåk teknologi og sosiale trender som kan påvirke selskapet
 • Opprettholde den nåværende informasjonen om teknologistandarder og samsvarsregler
 • Bruke både innkjøps- og logistikksystemet effektivt


Utdanning og erfaring:

 • Bachelor i:
  • Logistikk- og innkjøpsledelse
  • Organisasjon og ledelse


Personlige evner:

 • Sterke skrive-, dokumentasjons- og presentasjonsferdigheter
 • Tenke og handle strategisk og proaktivt
 • Kommunisere, inspirere og motivere medarbeidere
 • Over gjennomsnittet interessert i elektriske biler og teknologi

Perks & Benefits

Free lunch: Enjoy a free catered lunch with your colleagues, every day
Free coffee / tea: Get your caffeine fix for free
Located near public transit: Easy access and treehugger friendly workplace
Social gatherings and games: Hangout with your colleagues
Free soft drinks and treats / fruits: Peckish after lunch? We got your back
Skill development program: We want to take you from good to great
Break a leg! Seriously, we got you covered in our company healthcare plan
This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.
Read more
Got it